(1)
Roviró Alemany, I. Sartre, Cent Anys. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2006, 87-115.