(1)
Sarrate, C. En memòria Del Professor Fortuny. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2006, 221-225.