(1)
Pedragosa, P. Homenatge a Gadamer : Art I hermenèutica. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2004, 71-81.