(1)
Caner-Liese, R. Trencament I continuïtat : El Lloc De l’Hermenèutica literària. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2004, 61-69.