(1)
Garcia-Duran Bayona, X. El Cos a "L’être Et Le néant" De J.-P. Sartre. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2004, 31-41.