(1)
Estrada i Herrero, D. La Lectura filosòfica De l’obra d’art. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2002, 9-17.