(1)
Llorca i Arimany, A. De l’Eidètica Pràctica a l’Hermenèutica En El Pensament De Paul Ricoeur. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2004, 164-174.