(1)
Satué i Sillué, M. Tot Recordant El Dr. Francesc Gomà. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2004, 183-184.