(1)
Lluís Font, P. Francesc Gomà I Musté, In Memoriam. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2004, 179-182.