(1)
Mensa i Valls, J. "Averroes I Los averroismos". Notícies Del "III Congreso De Filosofia Medieval". Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2004, 175-176.