(1)
Mensa i Valls, J. El X Congrés Internacional De Filosofia Medieval. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2004, 175.