(1)
Turró i Tomàs, S. Bibliografia. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2004, 71-80.