(1)
Turró i Tomàs, S. Evolució General Dels Estudis Fichteans. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2004, 63-70.