(1)
Grau i Cabré, E. CRÒNICA. El Mal Dels Innocents Al VilaPensa’21: Un Assaig Conjunt De Pensar l’incomprensible. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2022, 163-167.