(1)
Sans Pinillos, A. Arguments En Contra De La vigència De La inferència a La Millor Explicació Viable Des d’una Perspectiva Eco-Cognitiva De l’abducció. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2020, 177-186.