(1)
Arquer, M.; Cuscó, J.; Lorente, M.; Montserrat, J.; Torres, B. Programa Del IV CONGRÉS CATALÀ DE FILOSOFIA. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2018, 365-374.