(1)
Inglada, D.; Leira, O.; Villar, M. Milestone Project. Neurociència I Creativitat. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2018, 321-332.