(1)
Arquer, M.; Cuscó, J.; Montserrat, J.; Torres, B. Nota introductòria. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2018, 7-8.