(1)
Lavilla de Lera, J. <i>Fedre</i>: Dramatis Persona. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2017, 169-192.