(1)
Pascual Martín, Àngel. Una Estranya aparició. La qüestió Inicial I l’inici De La qüestió socràtica Al <i>Protàgoras</i> De Plató. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2017, 131-152.