(1)
Embree, L. Es Pot Aprendre a Fer Fenomenologia?. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2017, 61-128.