(1)
Birulés, F. Notes Sobre l’experiència contemporània Del Temps. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2017, 29-39.