(1)
García-Carpintero, M. Relatar l’esdevingut Com a Invenció. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2017, 7-28.