(1)
Arquer Cortés, M. Filosofia En l’amistat: Els Estudis platònics De Jacob Klein a La correspondència Amb Leo Strauss. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2016, 153-172.