(1)
Oms Sardans, S. Deixem Mai De Ser Joves? Perspectives Sobre La Vaguetat. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2015, 135-147.