(1)
Martínez Fernández, J. Hi Ha Una Sola lògica? Pluralisme O Monisme. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2015, 105-115.