(1)
Bech, J. M. Passat, Present I Futur Del «camp» filosòfic Català. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2015, 7-15.