[1]
Casasampera, J. 2013. Recensió d’Alessandra Fussi, <i>Retorica e potere. Una lettura del Gorgia di Platone</i> Pisa: Edizioni ETS, 2006, 272 p. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 24 (Nov. 2013), 209–220.