[1]
Escribano, X. 2013. Cos viscut (<i>Leib</i>). Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 24 (Nov. 2013), 135–154.