[1]
Jorbaba i Grau, M. 2013. Intencionalitat (<I>Intentionalität</I>). Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 24 (Nov. 2013), 115–134.