[1]
Bosch-Veciana, A. 2013. Eἴδωλον i εἰκών. Dos noms i una problemàtica sobre la representació de la imatge en la Grècia antiga. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 24 (Nov. 2013), 25–61.