[1]
González Guardiola, J. 2012. Món de la vida (<i>Lebenswelt</i>). Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 23 (Oct. 2012), 155–169.