[1]
Pereña, F. 2012. Presentació. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 23 (Oct. 2012), 153–154.