[1]
Cuenca Almenar, S. 2012. L’<i>Ètica nicomaquea</i> d’Aristòtil en un compendi català del segle XV. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 23 (Oct. 2012), 7–119.