[1]
Mumbrú Mora, Àlex 2011. Informe de la tesi doctoral: El problema de la sensibilització de l’àmbit de la moralitat a Kant (DOI: 10.2436/20.3001.01.17). Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 22 (Dec. 2011), 147–165.