[1]
Torres, B. 2011. La mirada que escolta. Anàlisi de l’escena central del Fileb Plató (38c-39c) DOI: 10.2436/20.3001.01.13. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 22 (Dec. 2011), 79–116.