[1]
Torres Morales, B. 2010. «Incursions en el Fileb» Notícia del Seminari Internacional. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 21 (Nov. 2010), 173–185.