[1]
Krüger, G. 2010. El final del Banquet: tragèdia i comèdia (223b-d). Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 21 (Nov. 2010), 147–159.