[1]
Bayod, J. 2010. Montaigne i la «filosofia cristiana». Anàlisi d’una pàgina del capítol «Des prières» dels Assaigs. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 21 (Nov. 2010), 47–74.