[1]
Roviró Alemany, I. 2005. Col·loquis de Vic: (I) La Ciutat. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 8 (Nov. 2005), 254–255.