[1]
Forteza Pujol, B. 2005. Nota introductòria. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 8 (Nov. 2005), 145–149.