[1]
Nonell, J. 2005. Y.C. Zarka: la qüestió de l’ésser moral en el segle XVII. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 7 (Nov. 2005), 127–152.