[1]
Forteza Pujol, B. 2005. Empirisme, llenguatge i objectivitat a la filosofia de Thomas Hobbes. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 7 (Nov. 2005), 109–136.