[1]
Ramírez, J. 2005. La relació entre Locke i Hobbes. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 7 (Nov. 2005), 39–47.