[1]
Díaz Fouces, J.M. 2005. Un Cas ’Agustinisme del segle XIè : la carta de Berengari de Tours a Adelman de Lieja. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 7 (Nov. 2005), 23–37.