[1]
Balasch, M. 2005. La Traducció de Plató com penetració metafísica. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 6 (Nov. 2005), 9–21.