[1]
Vicens Folgueira, J.A. 2005. La meditació com a forma del pensament metafísic de René Descartes. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 3 (Nov. 2005), 279–291.