[1]
Ramírez, J. 2005. La unitat i el caràcter de la filosofia de Locke. Butleltí bibliogràfic sobre la situació dels estudis lockeans, (1983-86). Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 3 (Nov. 2005), 191–206.