[1]
González Guardiola, J. 2007. Cos i ombra. Una aproximació fenomenològica. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 18 (Apr. 2007), 95–108.