[1]
Lohmar, D. 2007. El Mètode fenomenològic de la intuïció d’essències i la seva concreció com a variació eidètica. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 18 (Apr. 2007), 71–94.